خدایا!

خدایا!

هنگامی که ثروتم دادی،خوشبختی ام را نگیر.

هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.

هنگامی که مقامم دادی، تواضعم را نگیر.

هنگامی  که تواضعم دادی عزتم را نگیر.

هنگامی که قدرتم دادی، عفوم را نگیر.

هنگامی که تندرستیم دادی، ایمانم را نگیر.

وهنگامی که فراموشت کردم، فراموشم نکن!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
سپید بانو

قلمی خواهم ساخت از نی باغ بهشت جوهرازشیشه ذات کاغذ از صفحه دل نورازشمع حیات تا بنویسم همه جا نام زیبای تورا... ااااااااای دوست روزگارت خوش باد .