الهی شکر...

الهی اونقدر بخندی که صدای خنده هات بشه زیباترین موسیقی کائنات..
الهی از شادی اونقدر پر بشی که سرریزش همه ی مردم دنیارو سیراب کنه…
الهی روزیت اونقدر زیاد بشه که مجرایی باشی برای رسوندن روزی خیلیا…
الهی همیشه بهترین افکار به سراغت بیان و تو درست ترین تصمیماتو بگیری…
الهی اونقدر غرق خوشبختی بشی که تا عمق بی انتهای رضایت برسی…
الهی همیشه تنت سالم باشه و عاقبت به خیر بشی…
الهی که همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشی…
و الهی که خدا همیشه هواتو داشته باشه

/ 1 نظر / 17 بازدید
بنده خدا

خدایا …! گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد چون تو را در قلبــــــــــــــم دارم …